Vybavení ordinace

Ordinace
 • Ultrazvukový přístroj – Sonoace 600 V
 • EKG – Seiva EKG Praktik Veterinary – verze 6
 • Halogenový set Gowllands
 • Videoscope UB Camera 2.0
 • Refraktometr HRM 18 – přesné měření specifické hustoty moči
 • Glukometr Optimum Omega, Glukometr Elite – rychlé měření hladiny glykemie
 • Čtecí zařízení DataMars
 • Oftalmologické vybavení
 • Kowa SL 15 – ruční štěrbinová lampa
 • Heine Omega 500 – binokulární nepřímý oftalmoskop
 • Gowllands oftalmoskop pro přímou oftalmoskopii
 • Heine HR S -frame – binokulární lupa
 • Riester – schiotzův tonometr
 • Piezo ultrazvukový odstraňovač zubního kamene Amdent US 30
Operační sál
 • Hydraulický operační stůl
 • Operační světlo Hanaulux
 • Sterilizátor HS62A
 • Elektrokauter – Chiratom 400
 • Inhalační anesteziologický přístroj – isofluran
 • Pulzní oxymetr a kardiomonitor Life Scope 9
 • Kompletní chirurgické instrumentarium pro měkkou chirurgii i ortopedii
Rentgenové pracoviště
 • RTG digitální vyvolávání snímků
Laboratoř
 • Mikroskop – kvalitní trinokulární mikroskop, zvětšení 40-1600 x
 • Odstředivka – Centrifuge MPW 360